اعلام شکایات مشتریان به صورت حضوری و تلفنی امکان پذیر می باشد.

انتقادات و پیشنهادات شما به صورت حضوری به آدرس :تهران، کیلومتر 24 جاده ساوه، بین سبزدشت و گلستان، هایپر چوب گلستان

تلفن شکایات و پیشنهادات : 56325252-021